Equips i sistemes acústics i de vídeo: apunts d'àudio