Matemàtiques, quadern de pràctiques amb Maple V: part 1