Curs de matemàtiques, àlgebra lineal i càlcul infinitesimal: quadern de pràctiques amb ordinador