Sant Quirze de Pedret secció transversal pels arcs immediats a la capçalera