Sant Quirze de Pedret secció transversal per l'absis