Sant Quirze de Pedret planta a llums màximes dels arcs