Proposta d'activitats dirigides per a un curs de càlcul