Prat Vallverdú, Josep. AV40 - Tècniques de redisseny. Prototips virtuals (Pòster-resum)