Transparències de classe tema 7: Fluxos amb costos convexos