Transparències de classe tema 10: fluxos generalitzats