Transparències de classe tema 6: Flux de cost mínim.