Capítol 4. Equacions diferencials ordinàries de 1er ordre