Com afegir a la graella de notes activitats fetes fora d'ATENEA