Recull de fulls de cultiu i marges bruts dels conreus que es tenen en compte per elaborar la programació lineal per una explotació ramadera