L'Art de ben establir: exercicis d'Urbanística II desde l'any 1978 al 1982 sota el programa "La projectació del creixement urbà"