Ones acústiques (ultrasons): Superposició i interferències